سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پروژه دانشجویی مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی در word :

شرکت های مختلط غیر سهامی

به موجب ماده 141 «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون

انتشار سهام تشکیل می شود.»

تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند.

بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می شود.

شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایه نیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده 141 و 152) ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

در مورد سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی می نماید ، بین علماء حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این طریق که هرگاه ثابت شود که سهم الشرکه غیر نقدی که از ناحیه یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش ا

ز میزان واقعی معرفی نموده اند، مسئولیت شریک مزبور در پرداخت دیون شرکت تا میزان ما به التفاوت آن خواهد بود. مثلاً هر گاه شریکی به جای سهم الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سیصد هزار ریال بود ولی شرکاء آن را پانصد هزار ریال تقویم و به همین م

یزان برای او سهم الشرکه معین نمودند. هر گاه چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد شریک با مسئولیت محدود تا میزان دویست هزار ریال دیگر علاوه بر سهم الشرکه که پرداخته مسئول است. زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند ما به التفاوت قیمت سهم الشرکه مزبور را بپردازد ، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده اند، از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکتهای با مسئولیت محدود صراحتاً ضمن مواد 98 و 99 تصریح شده است.
نام شرکت
«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت با

شد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده 143 قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است».
اداره شرکت
مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معام

لات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.
حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.
نظارت شرکاء
شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده 147 مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد.

روابط شرکاء

 

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

الف – شرکاء ضامن.
ب – شرکاء با مسئولیت محدود.

«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»

شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند.

شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :
1 اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد» که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت.»
2 اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده 150 مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند».

انتقال سهم الشرکه
سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست .

شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند.

بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ

ضمنی دانسته و انتقال سهم الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکاء باشد محروم دانسته اند.

 

به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است . زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه ای که شریک در شرکت دارد. و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی رسد و هیچ شریکی «نمی تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکاء انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است.

لزوم قید این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.
در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های

تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه ب

ر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.
طلبکاران
طلبکاران شرکت ، مادام که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکاء ضامن را ندارند بلکه طبق ماده 151 «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد» به این معنی که مادام سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و «اگر دارائی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد وصول کنند» و شرکاء بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به عنوان سرمایه تأدیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر:
1 هر گاه شرکاء با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را تماماً تأدیه ننموده باشند در این مورد ماده 152 مقرر می دارد «هرگاه شرکت ; منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام با قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است ، طلبکاران حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند;»
2 هر گاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد « اگر در نتیجه قرار داد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند گرچه به ضمانت شرکاء ضامن واقف اند ، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می نمایند. واین معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکاء ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد و لو شرکاء ضامن به این امر راضی باشند.

زمانی که طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه ش

رکت است به شرکاء ضامن رجوع نمایند ، اولویتی بر سایر طلبکاران آنها نخواهند داشت بلکه «بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.»
آثار ورشکستگی

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».

طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است».
سود

طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.

 

نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی

به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد».
انحلال
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود».

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق محاسبه درصد سود شرکتها در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق محاسبه درصد سود شرکتها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق محاسبه درصد سود شرکتها در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق محاسبه درصد سود شرکتها در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق محاسبه درصد سود شرکتها در word :

درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.
نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی روشهای کنترل هجوم آب شورآبخوانهای

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی روشهای کنترل هجوم آب شورآبخوانهای ساحلی/ کویری در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی روشهای کنترل هجوم آب شورآبخوانهای ساحلی/ کویری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی روشهای کنترل هجوم آب شورآبخوانهای ساحلی/ کویری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ارزیابی روشهای کنترل هجوم آب شورآبخوانهای ساحلی/ کویری در word :

چکیده

یکی از عواملی که موجب شوری سفره های آبهای زیرزمینی به ویژه درسواحل شمالی و جنوبی و سواحل دریاچه های داخلی کشورمی گردد نفوذ آب شور به آبخوانهای مجاور می باشد که به علت برداشت بیش از تغذیه از منابع آب زیرزمینی رخ می دهد . پیامد مستقیم این تغییر ، پیشروی مرز مشترک آب شور و شیرین به طرف لایه آبدار می باشد که منجر به آلوده شدن سفره آب شیرین گردیده است . علیرغم مشاهده آثارهجوم آب شور در اکثر مناطق ساحلی دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان و همچنین تعدادی از دشتهای ساحلی دریاچه ارومیه متاسفانه تاکنون اقدام مؤثری جهت جلوگیری از آنها بعمل نیامده است. یکی از چالش های پیش روی صنعت آب کشور ، یافتن راهکارهای بهینه برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در آبخوانهای ساحلی/ کویری می باشد . هجوم آبهای شور از یکسو و در اختیار نبودن منابع آب سطحی شیرین از سوی دیگر، توسعه اقتصادی اجتماعی با اتکا به چنین آبخوانهایی را دشوار و یا احتمالاً نا ممکن می سازد . دراین مقاله راهکارهای مختلف مطرح در صنعت آب برای کنترل هجوم آب شور به آبخوانها شامل بهینه سازی عملیات پمپاژ ، تغذیه مصنوعی ، ایجادخط افت موازی با ساحل (لاوک پمپاژ) ، افزایش تراز سطح آب زیرزمینی در امتداد ساحل ، کنترل نفوذآب شور از طریق سیستم چاههای تزریق – بهره برداری ، احداث سدهای زیرزمینی معرفی شده و به استفاده از روشهای عددی و مدل ریاضی ، برتری نسبی برخی از روشها نشان داده شده است. در این پژوهش به چگونگی پاره ای از پارامترهای مهندسی

چون هندسه موقعیت مکانی چاهها و آهنگ تزریق / برداشت نیز توجه شده و در خاتمه بهترین حالت از میان روشهای نامبرده که بتوان آب برداری را متعادل نمود پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی : آبخوانهای ساحلی ، هجوم آب شور، توسعه پایدار، منابع آب زیرزمینی

×

مقدمه

کشورایران از نظرآب وهوایی جزء نواحی نیمه خشک بشمار آمده و از نظرمنابع آب نیزغنـی نبـوده ضـمن اینکـه پراکنـدگی آبهـا نیـز از نظرعوامل مکانی وزمانی مناسب نمی باشد.

یکی ازعواملی که موجب شوری سفره های آبهای زیرزمینی به ویژه درسواحل شمالی و جنوبی و سواحل دریاچه هـای داخلـی کشـورمی گردد نفوذ آب شور به آبخوانهای مجاورمی باشدکه به علت برداشت بیش ازتغذیه از منابع آب زیرزمینی رخ می دهـد. علیـرغم مشـاهده آثارهجوم آب شور دراکثر مناطق ساحلی دریای مازندران وخلیج فارس و دریای عمان و همچنین تعـدادی از دشـتهای سـاحلی دریاچـه ارومیه متاسفانه تاکنون اقدام مؤثری جهت جلوگیری ازآنها بعمل نیامده است. مطالعات انجام شده دراین زمینه نیز فراگیر نبـوده وگفتـه

می شودکه درتعدادی از دشتها درحال انجام است. نکته نگران کننده دیگردر مورد دشتهای ساحلی ایران بویژه سـواحل جنـوبی کشـور، محرزشدن آلودگی سفره ها، نه تنها دراثر هجوم آب دریا، بلکه بدلیل آنکه سازندهای تشکیل دهنده اکثر دشـتهای آبرفتـی ایـن منطقـه حاوی گچ و نمک هستند، می توانند حتی بدون هجوم آب آب دریا نیزخود عامل شورکننده سفره هابه شمارآیند.

علاوه برسفره های ساحلی اکثر آبخوانهای آبرفتی واقع درحاشیه کویر ایران که تنها تامین کننده آب موردنیاز اهالی منطقه می باشد ، به دلیل بهره برداری بی رویه دچارآلودگی شده و بعضی ازآنها دچارگرادیان هیدرولیک ازجانب کویر به سفره ها شده اند. درمورد این سـفره ها نیز می توان با بهره گیری مناسب از روش های موجود و تجربیات سایرکشورها ، از وارد شدن صدمات بیشترجلوگیری به عمل آورد.

روشهای جلوگیری از نفوذآب شور

بهره برداری درازمدت از آب شیرین سفره های ساحلی و مجاورکویرها سبب تغییر میزان تخلیه آب شیرین به دریاچـه هـا و یـا کویرهـا شده است. پیامد مستقیم این تغییر، پیشروی مرزمشترک آب شور و شیرین به طرف لایه آبدار می باشد که منجر به آلوده شـدن سـفره آب شیرین گردیده است. به منظورجلوگیری از نفوذ آب شور وکنترل آن درچنین نواحی ، روشهایی وجود داردکه بـا توجـه بـه وضـعیت بهره برداری ، ساختمان زمین شناسی ، نوع سفره و; متفاوت می باشد. ذیلاًشرحی مختصر از چندروش متداولتر درگستره بهـره بـرداری از آبهای زیرزمینی ارائه می گردد.

-1 بهینه سازی عملیات پمپاژ

آسان ترین وکم هزینه ترین روش جهت جلوگیری از پیشروی آب شور، کاهش پمپاژ تا به حدی است که سطح ایسـتابی یـا تـراز سـطح پیزومتریک درسفره آب زیرزمینی بالاتر ازسطح آب شور(دریا) قرارگرفته و منجر به تداوم شیب ملایمی بـه سـمت منبـع آب شـور(دریا) گردد. شایان ذکراست که در برخی نواحی ممکن است با تغییر درمحل پمپاژ و برنامه بهره برداری از پمپ هـا بتـوان بـه نتـایجی مشـابه رسید. در برخی موارد هم که بهره برداری از سفره آب شیرین درمنطقه تغذیه آبخوان (ورود جریان) صـورت مـی پـذیرد ، ممکـن اسـت دربعضی شرایط، شیب هیدرولیکی تند حاصله از پمپاژ، باعث افزایش حجم جریـان شـیرین ورودی بـه آبخـوان (Induced infiltration) شود.

-2 تغذیه مصنوعی

روش مطمئن کنترل هجوم آب شور(دریا)، تغذیه مصنوعی درآبخوان ساحلی ازطریق پخش آب دراسـتخرهای سـطحی بـرای آبخوانهـای آزاد و چاههای تغذیه برای آبخوانهای محبوس است. درشرایطی که تامین منبع آبی درفصولی ازسـال میسـر باشـد (مثلاًآبهـای سـطحی شهری ناشی ازبارش رگبارهای زمستانه) می توان ازطریق تغذیه مصنوعی سـطح آب سـفره را بـالاآورده واز پیشـروی آب شـورجلوگیری نمود. دربسیاری ازمناطق جهان از این روش برای ثابت مرزمشترک آب شوروشیرین استفاده نموده اند.

باین ترتیب که برای سفره های آزاد ازروشهای تغذیه سطحی مانند پخش آب استفاده نموده و برای سفره هـای تحـت فشـاراز چاههـای تزریقی استفاده شده است. اما باید درنظر داشت که ممکن است اگر آهنگ پمپاژ از آبخوان بهینه سازی نشود ، ساخت و بهـره بـرداری از تأسیسات تغذیه مصنوعی از دیدگاه اقتصادی به صرفه نباشد. دربسیاری از پروژه های انتقال بین حوزه ای مشاهده شـده اسـت کـه وارد کردن آب تکمیلی خوش کیفیت از دیگر منابع به داخل یک حوضه و تغذیه کردن آبخوان زیرزمینی و بالاخره پمپـاژ آن در ناحیـه هـای تحت پوشش و نزدیک، زنجیره ای از عملیات گران را دربرداردکه دریک دوره دراز مدت ، موجب بالارفتن بی جهت هزینه تهیـه آب مـی
گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله کار فیزیولوژی در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله کار فیزیولوژی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله کار فیزیولوژی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله کار فیزیولوژی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله کار فیزیولوژی در word :

پروتیین‌ها
مفاهیم کلیدی
پروتیین‌های غذا اسیدهای آمینه ضروری را برای ساخت و حفظ بافتهای بدن تامین می‌کنند.
تعادل پروتیین هم در داخل بدن و هم در رژیم غذایی برای ادامه حیات و سلامت ضروری است.
ارزش غذا برای برآوردن نیازهای پروتیینی بدن به وسیله ترکیب اسیدهای آمینه ضروری آن تعیین می‌شود.
پروتیین‌های مختلف در بدن امکان ادامه حیات را مقدور می‌سازند هر یک از این هزاران هزار پروتیینی که در بدن وجود دارند، ساختمان منحصر به فردی دارند که برای انجام وظایف خاص آن طراحی شده است.
اسیدهای آمینه واحدهای ضروری بدن و واحدهای ساختمانی پروتیین‌ها هستند بنابراین با خوردن غذاهای پروتیینی مختلف اسیدهای آمینه وارد بدن می‌شوند.
پروتیین‌ها انواع گوناگونی دارند، ولی ما معمولا تمام آنها را به همین نام می‌شناسیم. بدن ما به بسیاری از این پروتیین‌های گوناگون نیاز دارد. در حقیقت، کار این پروتیین‌ها ساختن بدن و حفظ سلامتی آن است.
هر موجود زنده‌ای از میلیون‌ها واحد ساختمانی بسیار کوچک که سلول نامیده می‌شوند، ساخته شده است. هر یک از این سلول‌ها، درون خود مقداری پروتیین دارند . حتی وقتی کاملا رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم، بی‌نیاز از پروتیین نیستیم، زیرا سلول‌های بدن ما همواره تغییر می‌کنند و یا جایگزین می‌شوند. اما کودکان به پروتیین بیش‌تری نیاز دارند، زیرا بدنشان دائما باید سلول‌های جدیدی بسازد تا رشد کنند و بزرگ شوند.
اگر به موها و ناخن‌های خود نگاه کنید، بعضی از سلول‌هایی را که بدنتان به تازگی ساخته است، می‌بینید. موها و ناخن‌ها همواره در حال رشد هستند و بدن شما برای ساختن مو و ناخن جدید نیز به پروتیین نیاز دارد، که آن را از غذا به دست می‌آورد. تا وقتی ناخن‌ها و موهای شما سالم هستند، می‌توانید مطمئن باشید که پروتیین به اندازه کافی به بدنتان رسیده است. پروتیین‌ها حدود 20 درصد از وزن شما را تشکیل می‌دهند. این مواد نه تنها در موها و ناخن‌های شما وجود دارند، بلکه در پوست، ماهیچه‌ها و حتی استخوان‌های شما نیز یافت می‌شوند. انواع گوناگون پروتیین، خون شما را سالم نگه می‌دارند، به بدنتان یاری می‌دهند تا از غذای خورده شده استفاده کند، و با بیماری‌‌ها می‌جنگند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی در word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی در word :

اجرای سامانه «HACCP» در یک کارخانه نیازمند یک سیستم (GMP) می باشد که مهمترین نکات آن عبارتند از:
1- طراحی تأسیسات (طرح اولیه، جاده، طراحی سقف، کف و دیوارها، تهویه و ... )
2- بهداشت محیط کار (نوع و جنس وسائل، مواد ضد عفونی کننده، شستشو کف و ... )
3- نابودسازی ضایعات (شستشو و ضد عفونی کردن، دفع مواد زانو و فاضلاب)
4- مبارزه با جانوران موذی (جوندگان، حشرات، پرندگان، انگل ها و ... )
5- بهداشت کارکنان (بهداشت فردی، معاینات پزشکی، رفتار عادات کارکنان)
6- بهداشت خط تولید (شرایط ماده خام، از بین بردن نقاط کور)
7- آموزش
اصول و مراحل طراحی سامانه «HACCP» در خط تولید رب گوجه فرنگی
بخش اول: پنج مرحله آماده سازی
1- تشکیل گروه :
در تشکیل گروه باید از افراد آگاه درباره ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و خوراکی رب گوجه فرنگی و مراحل تولید آن در کار بهره گیری شود.
بهتر است این گروه متشکل از کارشناسان رشته های گوناگون علوم باشد. (مانند: کارشناس علوم مهندسی، کارشناس خط تولید، کارشناس بهداشت، کنترل کیفی، تغذیه و سلامت، میکروب شناسی و کارشناس شیمی مواد غذایی)
2- شرح و توصیف فرآورده و نحوه عرضه آن به بازار :
رب گوجه فرنگی از تغلیظ کردن عصاره گوجه فرنگی بدست می آید که ویژگی های آن عبارتست از : PH پائین، رنگ قرمز، پریکس 28% - 25% و دارای حدود 3% - 2% نمک می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >