سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله مدیریت دانش و اثر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت دانش و اثر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های فکری در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت دانش و اثر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های فکری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت دانش و اثر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های فکری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت دانش و اثر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های فکری در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: 16
چکیده:
دانش در عصر دیجیتال و دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان می باشد. روند اوج یافتن نقش دانش، سرمایه های فکری و فناوریهای نوین و اثر تقابلی این موارد در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزشمنابع دانش دراداره سازمان ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش به همراه تقویت سرمایه های فکری و استفاده از متدهای عملیاتی در حوزه فن آوری اطلاعات در این زمینه در قلب سیاست های راهبردی سازمانها جای گیرد. پیتردراگر یکی از اندیشمندانی بود که در سال 3391 ، معتقد بود که یکی از مهمترین نیازهای هر سازمان در جامعه دانش مدار، نهادینه سازیکارکردهای نظام مند در راستای ساماندهی فرآیند خود انتقالی دانش است،سازمان ها باید دانش منسوخ شده را کنار گذاشته و نحوه ی خلق دانش نوین را با توجه به مواردی از قبیل بهینه سازی مداوم عملکردها، ارایه کاربردهای نوین از طریق دستاوردهایخود سازمان و نوآوری مداوم مبتنی بر فناوریهای نوین را به عنوان یک فرآیند سازماندهی شده انجام دهد.بر این اساس، توجه ویژهبه مدیریت دانش از جهت تحقق اهداف سازمان ها ضروری بنظر می رسد و تبیین جایگاه مدیریت دانش و تاثیر متقابل آن بر فناوری اطلاعات و سرمایه های فکری در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله Genetic Engineering with Salt Stress and Drought Tolerance

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Genetic Engineering with Salt Stress and Drought Tolerances in Plants در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Genetic Engineering with Salt Stress and Drought Tolerances in Plants در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Genetic Engineering with Salt Stress and Drought Tolerances in Plants در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Genetic Engineering with Salt Stress and Drought Tolerances in Plants در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 5
چکیده:

SummarySalt stress and drought tolerances were overviewed on transgenic approach on plants. Some proprietary practices by our group, were reviewed on potato and tree examples.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش cدرمی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش cدرمیانگین فازی: رویکردی با محوریت مشتری در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش cدرمیانگین فازی: رویکردی با محوریت مشتری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش cدرمیانگین فازی: رویکردی با محوریت مشتری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش cدرمیانگین فازی: رویکردی با محوریت مشتری در pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 6

چکیده:

درسالهای اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن نسخه های جدیدی از چارچوب های معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده و نیز چارچوب های معماری سازمانی گروه اوپن، حوزه چارچوبهای معماری سازمانی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است مطالعه و تعامل سازمان ها و پژوهشگران مختلف با چارچوبهای معماری سازمان یدرحالی است که فقدان یک خوشه بندی صحیح و کارا از این چارچوب ها درادبیات پژوهشی به چشم می خورد مقاله حاضر درراستای فهم بهتر ویژگیهای فنی و تخصصی چارچوبهای معماری سازمانی با استفادها ز روش c- میانگین فازی به خوشه بندی آنها می پردازد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله مقایسه اثرگذاری شیوه آموزش متداول و تلفیقی بر تغییر دانش و

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه اثرگذاری شیوه آموزش متداول و تلفیقی بر تغییر دانش و نگرش جوانان روستایی دهستان رازآور استان کرمانشاه در زمینه کشاورزی ارگانیک در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه اثرگذاری شیوه آموزش متداول و تلفیقی بر تغییر دانش و نگرش جوانان روستایی دهستان رازآور استان کرمانشاه در زمینه کشاورزی ارگانیک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه اثرگذاری شیوه آموزش متداول و تلفیقی بر تغییر دانش و نگرش جوانان روستایی دهستان رازآور استان کرمانشاه در زمینه کشاورزی ارگانیک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه اثرگذاری شیوه آموزش متداول و تلفیقی بر تغییر دانش و نگرش جوانان روستایی دهستان رازآور استان کرمانشاه در زمینه کشاورزی ارگانیک در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
کشاورزی ارگانیک، نوعی نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریت تولیدی اکولوژیک است. این نظام با افزایش حاصلخیزی خاک برای تولید مواد غذایی در چرخه بیولوژیکی، از ورود نهاده های خارجی (آفت کش ها علف کشها کودهای شیمیایی) به فرایند تولید جلوگیری می کند و با حداقل هزینه به رابطه پایدار میان انسان محیط زیست و موجودات زنده می انجامد. این مقاله با هدف مقایسه اثرگذاری آموزش متداول ترویجی و آموزش تلفیقی (ترکیبی از آموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیک) بر تغییر و بهبود دانش و نگرش جوانان (28-15 سال) روستایی دهستان رازآور استان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک به انجام رسید. پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون بود. دو گروه جوانان روستایی پس از اجرای پیش آزمون تحت تأثیر دو شیوه آموزش تلفیقی و متداول قرار گرفته و در نهایت پس آزمون در مورد آنها به اجرا درآمد. آموزش متداول شامل چهار کلاس آموزشی یک ساعته در طول دو هفته با بهره گیری از روش های معمول تدریس بود و آموزش تلفیقی شامل دو کلاس حضوری 45 دقیقه ای دریافت یک لوح فشرده و یادگیری مابقی محتوا از طریق وبلاگ طراحی شده بدین منظور ضمن برخورداری از امکان پرسش و پاسخ از طریق ایمیل بود. هم چنین به منظور سنجش دانش و نگرش پرسشنامه ای مورد استفاده قرار گرفت که روایی صوری آن توسط 4 تن از صاحبنظران و پایایی آن با یک مطالعه راهنما در خارج از نمونه اصلی محاسبه گردید (0/82 و 0/78 = a). نتایج آزمون ناپارامتری ویلکاکسون وجود تفاوت معنی داری را در سطح دانش و نگرش جوانان در قبل و بعد از شرکت در هر دو دوره آموزش تلفیقی و متداول به اثبات رساند. براساس نتایج آزمون من ویتنی شرکت در دوره آموزش تلفیقی در مقایسه با آموزش متداول موجب ایجاد نگرش مثبت تری نسبت به کشاورزی ارگانیک در جوانان گردید.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 8

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 83در82 و 84در83 در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 83در82 و 84در83 در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 83در82 و 84در83 در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه سینوپتیکی سرمای دیررس بهاره استان قم در سال زراعی 83در82 و 84در83 در pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در عمل متغیرهای زیادی بر الگوی رشد موثرند. تعدادی از این متغیرها کم و بیش ثابتند و از سالی به سال دیگر تغییرات چشمگیری ندارند مانند بافت خاک، استفاده از نهاده های کشاورزی و تعدادی دیگرمانند واریته های جدید، نحوه آبیاری، نحوه پرورش گیاه، ویژگی های آب و هوایی همواره در حال تغییرند. بهطور کلی نوسانات تولید و یا عملکرد متاثر از دو عامل مهم، یکی مقدار و اثر بخشی هزینه ها و دیگری شرایط آب و هوایی می باشد. عامل اول طی یکسال تغییرات چشمگیری نداشته ولی عامل دوم بسیار ناپایدار است.
لذا آگاهی از وضعیت جوی و اقلیمی وتغییرات دوره ای سالانه و یا چند ساله کلیه پدیده های هواشناسی و انحراف از نرمال از جملهنیازهای عمده در بخش کشاورزی می باشد. نظر به اینکه تولید مواد غذایی از نظر کمی و کیفی از مسائل مهم دنیای کنونی بشمار می رود و از طرفی تولید محصولات و شناخت قابلیتهای پتانسیل و بالقوه کشاورزی هر منطقه بستگیکامل بشرایط آب و هوایی و اقلیمی دارد، لذا مطالعه و تحقیق پیرامون عوامل هواشناسی موثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بطور کلی تنشهای ناشی از دما ویخبندان طی سالهای گذشته زیانهای بسیار گسترده ای در سطح استان بجا گذاشته است . گرمای زودرسیا به تاخیر افتادن دوره سرما پس از گذشت یک دوره گرمای نابهنگام باعث گردید در سال زراعی 83-82 مبلغ بیش از 74 میلیارد ریال و در سال 83-84 مبلغی در حدود 126 میلیارد ریال به محصولات زراعی (گندم و جو) و باغی (درختان بادام، گردو، فندق) آسیب وارد گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >